Behandelovereenkomst

In deze behandelovereenkomst heb ik een aantal afspraken op papier gezet over de gang van zaken in de praktijk.

Tarieven:

 • Een behandeling kost € 85,- en duurt ongeveer 50 minuten. Ook de intake/kennismaking geldt als een behandeling.
 • Relatiebegeleiding kost € 135,- en duurt ongeveer 1 uur.


Betaling en vergoeding

 • De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een gedeelte van) de kosten van de behandeling in het aanvullende pakket. Deze kosten vallen niet onder het eigen risico van uw zorgverzekering. Een overzicht van de vergoeding voor psychosociale therapie door de zorgverzekering vindt u op de website van mijn beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met uw eigen ziektekostenverzekering.
 • De rekening krijgt u na afloop van de sessie per mail en dient gelijk per overboeking betaald te worden.
 • Na 7 dagen ben ik gerechtigd u een betalingsherinnering te sturen waarvoor 5 euro administratiekosten in rekening gebracht mag worden.
 • Overmacht ten aanzien van de betaling aan uw kant kan en moet te allen tijde met de therapeut besproken worden.


Bij verhindering

 • Alleen als een afspraak ten minste 24 uur van tevoren wordt afgezegd hoef ik de gereserveerde tijd niet in rekening te brengen.


Goede zorg

 • Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen: Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) & Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Op de website van het NFG vindt u meer informatie over de beroepscode en de klachtenprocedure. Ook op mijn website is daar meer over te lezen.


Privacy

 • Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op mijn website kunt u onder aan elke pagina of via het kopje Contact mijn Privacybeleid lezen.


Verslaglegging en informatie-uitwisseling

 • Na de eerste 2 à 3 behandelingen en/of bij beëindiging daarvan informeren wij doorgaans de huisarts en/of verwijzer. Dit doen we schriftelijk en alleen in samenspraak en met instemming van u.
 • Elk overleg met derden ten behoeve van de begeleiding gebeurt alleen na overleg en met instemming van u.


Behandeling

 • Samen met u bepalen we de behandelwijze en het doel van de behandeling.


Bij beëindiging van de therapie

 • Ter afsluiting van het therapieproces is er altijd een afsluitende behandeling of gesprek nadat in de voorgaande behandeling deze beëindiging van de therapie is aangekondigd.


Ik denk en verwacht dat met deze praktische afspraken, tezamen met mijn vakkundigheid en enthousiasme een goede begeleiding gewaarborgd is. Ik wens u een goede tijd bij mij toe!

Ter akkoord:

Datum:

Naam behandelaar:                                                          Naam cliënt:

 

Handtekening:                                                                 Handtekening:

Bezig met laden...